Het plan

De Key wil studenten een kans geven om in Westerpark te kunnen wonen.

  • Behoefte aan sociale huurwoningen in met name de populaire delen van de stad is groot.
  • Stad waar ook jonge mensen met een beperkt inkomen een plek vinden om te wonen.
  • Met het huisvesten van studenten in DC van Hall levert de Key als corporatie een aandeel aan de ongedeelde stad.
  • Leefbaarheid in de buurt en het gevoel van sociale veiligheid op straat versterken met de transformatie en herontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw.