Het plan

De Key wil studenten een kans geven om in Westerpark te kunnen wonen.

 • Behoefte aan sociale huurwoningen in met name de populaire delen van de stad is groot.
 • Stad waar ook jonge mensen met een beperkt inkomen een plek vinden om te wonen.
 • Met het huisvesten van studenten in DC van Hall levert de Key als corporatie een aandeel aan de ongedeelde stad.
 • Leefbaarheid in de buurt en het gevoel van sociale veiligheid op straat versterken met de transformatie en herontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw.

168 huurwoningen voor studenten

 • Op de verdiepingen komen 168 sociale huurwoningen voor studenten en promovendi van gemiddeld 25 m2 GBO.
 • Er komen twee inpandige fietsenbergingen voor in totaal 201 fietsen en 9 scooters.
 • Na oplevering neemt De Key het studentencomplex in eigen beheer.

Bedrijfsruimten en horeca

 • Op de hoek komt een horecaruimte van 460 m2 (waarvan 115 m2 in de kelder) met een entree vanaf de Van Hallstraat.
 • De overige ruimtes op de begane grond zijn bestemd voor ambachtelijke bedrijven.
 • De bedrijfsruimten op de begane grond worden verkocht.

Het ontwerp

 • Het nieuwe ontwerp heeft aansluiting met het industrieel karakter van de omgeving.
 • De Welstandcommissie heeft een positief advies gegeven.
 • De betonnen structuur van het gebouw blijft door de belijning zichtbaar.
 • De nieuwe gevels krijgen kleinere ramen op verzoek van de klankbordgroep, vanwege de privacy van de omwonenden.